GIP

Wat betekent GIP?

‘GIP' staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Het is een model dat de leerkracht extra ruimte biedt voor individuele aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben. Maar ook een instrument dat de leerling stimuleert om:

  • zelfstandig te leren plannen en werken
  • taken beter te overzien
  • prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen
  • beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.

 

Waarom werkt De Spinaker met het GIP- model?

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren en de vierde heeft aan een half woord genoeg. Als school streven wij naar bevordering van zelfstandig denken en werken. Het verschil in ontwikkelingstempo en ondersteuningsbehoefte vraagt om een aanpak die individueel maatwerk mogelijk maakt. Om de leerkracht hierbij met een effectief instrument te ondersteunen, wordt er gebruik gemaakt van het ‘GIP-model'.

 

Hoe werkt het GIP-model?

Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig kunnen werken is dus een doel op zich maar ook een voorwaarde voor het kunnen geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. Door het werken met heldere afspraken werken kinderen in principe regelmatig zelf of met een klein groepje aan opdrachten en biedt de leerkracht ‘uitgestelde aandacht'.

 

Welke regels gelden er bijvoorbeeld tijdens het zelfstandig werken?

In iedere groep gelden in principe dezelfde regels. Natuurlijk zijn de bewoordingen in de bovenbouw iets anders dan in de onderbouw. Als een leerling iets aan de meester/juf wil vragen, dan wordt het kaartje dat op de tafel ligt op rood gedraaid. De leerling probeert wel door te gaan met een opdracht die hij/zij wel begrijpt.

 

Hoe wordt de individuele aandacht gegarandeerd?

Het GIP-model werkt vooral omdat afspraken en regels over en weer worden nagekomen. Zo loopt de leerkracht regelmatig volgens een vaste route, systematisch langs alle leerlingen. De kinderen weten dus precies wanneer ze aan de beurt zijn.

De startronde wordt meteen na de instructie gelopen. De leerkracht kijkt of alle leerlingen aan het werk kunnen gaan, en helpt sommige leerlingen even op weg. Tijdens de hulpronde(s) gaat de leerkracht weer langs alle leerlingen, en geeft hulp aan de leerlingen die hun vragenkaartje op rood hebben gelegd. Met behulp van het vragenkaartje geven ze aan dat ze hulp van de leerkracht nodig hebben.