Reglementen

Reglementen

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Spinaker is een orgaan dat volgens de Wet op de Medezeggenschap in het Onderwijs is ingesteld.

De MR heeft een groot aantal taken en bevoegdheden die met de Wet- en Regelgeving te maken hebben. Op verschillende gebieden heeft de MR instemmingsrecht, op een aantal andere terreinen slechts adviesrecht.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar, behalve als het over personen gaat.