Onderwijsaanbod

De Spinaker is een openbare school voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.

De Spinaker SO afdeling kliniek werkt nauw samen met de Spinaker SO afdeling regio (Alkmaar),

 

De afdeling SO Kliniekleerlingen geeft onderwijs aan kinderen die in behandeling zijn bij Triversum, Kindcentrum De Klim.

Op school proberen wij kinderen bij wie de ontwikkeling stagneert door sociaal-emotionele problemen of psychische problemen een nieuwe stimulans te geven. Dit doen wij onder andere door een individueel onderwijsplan samen te stellen dat aansluit bij de mogelijkheden.

Vanzelfsprekend is er met Triversum een intensieve samenwerking op velerlei gebied.

 

In principe wordt er van uitgegaan dat alle kinderen die opgenomen zijn bij Kindcentrum de Klim, indien mogelijk, de Spinaker bezoeken voor de duur van de behandeling op Triversum. Iedere leerling krijgt een gedeeltelijke ontheffing van onderwijs, omdat door de behandeling op Triversum er minder uur onderwijs gegeven kan worden in vergelijking met andere onderwijsvormen.