Oudercontacten

Uw kind op de Kliniekafdeling van De Spinaker

Informatie voor ouders en/ of verzorgers.

 

U heeft contact gekregen met de Spinaker omdat uw kind, in verband met een opname bij het Kinder- en Jeugdpsychiatrisch Centrum Triversum te Alkmaar, de afdeling “Kliniekleerlingen SO” van onze school tijdelijk bezoekt.

 

Wat is de Spinaker?

De Spinaker is een cluster 4 school, speciaal voor kinderen met ernstige problemen in het gedrag, met ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische problemen. De Spinaker is één van de scholen die behoort tot Gedragpunt.  Gedragpunt is een expertisecentrum voor gedrag en onderwijs.

De andere scholen van Gedragpunt zijn: de Antoniusschool in Castricum, de Gunningschool in Haarlem en het Molenduin in Santpoort-Noord. Buiten het verzorgen van lesplaatsen helpt Gedragpunt ook het reguliere onderwijs met ondersteuning en begeleiding. Een voorbeeld hiervan is het zo genoemde “rugzakje”, waaruit extra gelden voor een school beschikbaar komen om deze specialistische begeleiding van een leerling te bekostigen. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op www.gedragpunt.nl

De Spinaker heeft  lesplaatsen in Alkmaar (SO/VSO/Kliniekafdeling SO), Hoorn (VSO), Den Helder ( VSO) en Heerhugowaard (VSO).

 

Met welke afdeling van de Spinaker heeft u te maken?

U heeft te maken met de afdeling SO Kliniekleerlingen van de Spinaker. Hier komen leerlingen naar school voor de duur van hun (crisis, observatie- en/ of behandel-) opname op Triversum.   

In principe gaan alle leerlingen tijdens hun verblijf op Triversum naar de Spinaker.

De afdeling SO Kliniekleerlingen heeft plaats voor ca. 24 leerlingen in de leeftijd van 4-12 jaar.  Dit aantal is afgestemd op het aantal plaatsen op Triversum.

Als de crisis, observatie- of behandelopname op Triversum eindigt dan vervalt hierbij automatisch de lesplaats aan de Kliniekafdeling van de Spinaker.   

 

Hoe ziet het  contact eruit?

Bij uw kind wordt op één van de eerste dagen na de opname een aanmeldingsonderzoek afgenomen. Meestal start de leerling op de Spinaker binnen drie tot vier dagen na de opname op Triversum.

De groepsleerkracht op de Spinaker neemt contact met u  op voor een  kennismakingsgesprek. U wordt in dit kennismakingsgesprek met de leerkracht geïnformeerd over de volgende zaken:

 

 • Werkwijze in de klas zowel pedagogisch als didactisch.
 • LVS (Leerling Volg Systeem)
 • OPP (Ontwikkelingsperspectief Plan)
 • Weekrooster.
 • Verantwoordelijkheden en samenwerking tussen De Spinaker en het Triversum
 • Verhouding met de school van herkomst.
 • Frequentie van de  oudergesprekken en contactmomenten.

 

Hoeveel lesuren volgt mijn kind?

De meeste leerlingen krijgen een onderwijsaanbod van maximaal 15 uur in de week. Daarnaast volgen de leerlingen op Triversum therapieprogramma’s. Het streven is deze zo min mogelijk onder schooltijd te laten plaatsvinden. I.v.m. het wettelijk vereiste aantal onderwijsuren, is voor uw kind ontheffing aangevraagd bij de Inspectie van het Onderwijs en krijgt uw kind een beperkter onderwijsprogramma aangeboden. Uw kind is immers in een crisis -, observatie- of behandelopname terecht gekomen. 

 

Hoe verloopt het vervolgtraject met betrekking tot het onderwijs na ontslag bij het Triversum?

De Spinaker gaat er van uit dat uw kind in principe terugkeert naar de school van herkomst als het verblijf op het Triversum wordt beëindigd. De Spinaker voorziet namelijk in een tijdelijke onderwijsvoorziening voor kliniekleerlingen.

Wanneer u of de school van herkomst belangrijke argumenten heeft om een leerling niet op eigen school te kunnen laten terugkeren, dan is het van groot belang dit direct bij het kennismakingsgesprek aan de leerkracht van uw kind of aan de ondersteuningscoördinator van de Spinaker te melden.

Het is van groot belang dat u zich goed realiseert dat bij ontslag op het Triversum  automatisch de lesplaats van uw kind op de Spinaker vervalt.

In de praktijk kan het ook voorkomen dat een verwijzing binnen Triversum van de ene naar de andere afdeling niet op elkaar aansluiten. Het kan dan voorkomen dat uw kind genoodzaakt is om die periode op de school van herkomst te overbruggen.

Bij ontslag uit de kliniek  stuurt de groepsleerkracht altijd een eindverslag naar de school waar uw kind onderwijs zal vervolgen.

 

Wat is de rol van u als de ouder?

 

 • Is er een TLV voor uw kind aangevraagd en tot wanneer is deze geldig? Indien de beschikking reeds is afgegeven is het uw taak om een kopie voor het dossier van de Spinaker aan te leveren. Is er reeds sprake van een groeidocument?

 

 • In principe gaat uw kind terug naar de school van herkomst. In eerste instantie verwachten we dat u als ouder/verzorger contact blijft onderhouden met de school van herkomst. Als terugkeer niet van toepassing is dan is het uw taak, eventueel met ondersteuning vanuit de Spinaker, een andere school voor uw kind te organiseren ruim voordat zijn/haar verblijf op het Triversum zal beëindigen.

 

 • Het doorgeven van de datum van terugkeer van uw kind bij de vervolgschool (meestal de school van herkomst).

 

 • Het ondertekenen van het OPP. U krijgt hier een uitnodiging voor van de leerkracht van uw kind. Het eerste OPP wordt geschreven binnen 6 weken na de startdatum van uw kind op De Spinaker.